Jalostuksen tavoiteohjelma

Jalostuksen tavoiteohjelma on laaja tietopaketti käsittelemästään rodusta kaikkien rodun harrastajien ja rodusta kiinnostuneiden käyttöön. Tavoiteohjelma on laadittu Suomen Kennelliitto r.y.:n jalostustieteellisen toimikunnan mallirungon ja siihen liittyvien ohjeiden pohjalta.

Rotujärjestön (Saksanseisojakerho) hyväksymä jalostuksen tavoiteohjelman vuosille 2016-2020:

     pmsjaltav2010
pms_jto_2016.pdfArkistomateriaalia:

Jalostuksen tavoiteohjelma 2010:

     pmsjaltav2010
pms_jto_2010.pdf


Jalostuksen tavoiteohjelma 2005:

     pmsjaltavoiteohjelma
pms_jto_2005.doc